Orłowo

Województwo warmińsko-mazurskie, powiat nidzicki, gmina Nidzica.
Orlau, Ostpreussen, Kreis Neidenburg (- 1945).
Lokalizacja: 53.4460N, 20.4539E [pokaż mapę]

Cmentarz wojenny

Usytuowany na zachodnim skraju wsi, na wysokim brzegu rzeki Łyny, przy szosie w kierunku Nidzicy. Na planie prostokąta. Granice cmentarza obsadzone lipami, od strony szosy cmentarz odgrodzony murem kamiennym, a z pozostałych stron płotem z siatki. Na osi — aleja lipowa, na jej końcu — pomnik z ciosów kamiennych. Układ mogił żołnierskich w rzędach. Zbiorowe mogiły żołnierzy armii rosyjskiej zajmują północno-wschodnią stronę założenia i część po stronie przeciwnej, gdzie przeważają groby żołnierzy armii niemieckiej. Groby oficerów i podoficerów usytuowane przed pomnikiem, po obu stronach głównej alei tworzą okrąg z dwóch rzędów. Mogiły obramione krawężnikami z kostki kamiennej, na części mogił cementowe poduszki z nazwiskami poległych żołnierzy niemieckich lub liczbą pochowanych żołnierzy rosyjskich. Na mogiłach żołnierzy rosyjskich ustawione są także stele nagrobne.

Spoczywa tu 327 żołnierzy armii niemieckiej (w tym 17 nieznanych z Inf. R. 151, 16 nieznanych z Inf. R. 147, 4 nieznanych z Jäger Btl. 1, 1 nieznany z Landw. Inf. 18, 2 nieznanych z Felda. R. 73, 3 nieznanych z Gren. R. 4, 18 bez określonego przydziału wojskowego) i 1101 żołnierzy armii rosyjskiej. Na wszystkich urządzonych tu grobach jako datę śmierci pochowanych podano dzień 23. sierpnia 1914 r. W przypadku żołnierzy 4. pułku grenadierów ze składu I. Korpusu Armijnego (2 DP) jest to błędna data gdyż tego dnia pułk dopiero rozpoczynał wyładunek na stacjach w Iławie i Montowie.

Spoczywają tu żołnierze polegli w jednej z większych batalii toczących się w dniach 23-28 sierpnia na terenie Prus Wschodnich w 1914 roku, określanej jako bitwa pod Frąknowem, Łyną i Orłowem. Stan zachowania dobry. Odrestaurowany.

Źródła:

  • W. Knercer, Cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej w województwie olsztyńskim, Warszawa 1995, s. 82
  • R. Bętkowski, Bitwa u źródeł Łyny [w:] Debata 8(23)2009, s. 51

2014-04-29

2006-10-14

2005-04-10

2002-05-30

Zdjęcia archiwalne

Fot. ze zbiorów Kreisgemeinschaft Neidenburg

Plan założenia

Rys. W. Knercer, Cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej w województwie olsztyńskim, Warszawa 1995, s. 82

Spis poległych

Hauptm. Selkmann, Inf. R. 151
Leutn. Lupke, Inf. R. 151
Leutn. Muhl, Inf. R. 151
Leutn. Willimzik, Inf. R. 151
Vizef. Pfältzer, Inf. R. 151
Uffz. Angrick, Inf. R. 151
Uffz. Kalusche, Inf. R. 151
Uffz. Karsten, Inf. R. 151
Uffz. Uffz. Labbs, Inf. R. 151
Uffz. Rimsa, Inf. R. 151
Uffz. Sonntowski, Inf. R. 151
Gefr. Behnke, Inf. R. 151
Gefr. Dimke, Inf. R. 151
Gefr. Dzierbock, Inf. R. 151
Gefr. Friese, Inf. R. 151
Gefr. Hamer, Inf. R. 151
Gefr. Jedamzik, Inf. R. 151
Gefr. Krosta, Inf. R. 151
Gefr. Krzykowski, Inf. R. 151
Gefr. Lehwald, Inf. R. 151
Gefr. Parniske, Inf. R. 151
Gefr. Reichwald, Inf. R. 151
Gefr. Schwarz, Inf. R. 151
Gefr. Treike, Inf. R. 151
Reservist Balzer, Inf. R. 151
Reservist Bartel, Inf. R. 151
Reservist Bednarrek, Inf. R. 151
Reservist Boehnke, Inf. R. 151
Reservist Brandt, Inf. R. 151
Reservist Gehrice, Inf. R. 151
Reservist Hermannski, Inf. R. 151
Reservist Jüngling, Inf. R. 151
Reservist Kalinski, Inf. R. 151
Reservist Knobel, Inf. R. 151
Reservist Kraski, Inf. R. 151
Reservist Kossak, Inf. R. 151
Reservist Kratz, Inf. R. 151
Reservist Krause, Inf. R. 151
Reservist Kropat, Inf. R. 151
Reservist Krzykowski, Inf. R. 151
Reservist Löwenau, Inf. R. 151
Reservist Maluga, Inf. R. 151
Reservist Mankowski, Inf. R. 151
Reservist Marx, Inf. R. 151
Reservist Mewes, Inf. R. 151
Reservist Podynkowski, Inf. R. 151
Reservist Przywitt, Inf. R. 151
Reservist Robran, Inf. R. 151
Reservist Rohde, Inf. R. 151
Reservist Röske, Inf. R. 151
Reservist Schardien, Inf. R. 151
Reservist Seeger, Inf. R. 151
Reservist Sewz, Inf. R. 151
Reservist Thurau, Inf. R. 151
Reservist Tyzack, Inf. R. 151
Reservist Wilken, Inf. R. 151
Reservist Zimmermann, Inf. R. 151
Musk. Berndt, Inf. R. 151
Musk. Bortel, Inf. R. 151
Musk. Borutta, Inf. R. 151
Musk. Czekay, Inf. R. 151
Musk. Denkelmann, Inf. R. 151
Musk. Galla, Inf. R. 151
Musk. Garbe, Inf. R. 151
Musk. Gardemann, Inf. R. 151
Musk. Gensei, Inf. R. 151
Musk. Gischewski, Inf. R. 151
Musk. Gorn, Inf. R. 151
Musk. Gottwig, Inf. R. 151
Musk. Hakus, Inf. R. 151
Musk. Helmers, Inf. R. 151
Musk. Jedieß, Inf. R. 151
Musk. Kensy, Inf. R. 151
Musk. Klein, 6. Komp. Inf. R. 151
Musk. Klein, 8. Komp. Inf. R. 151
Musk. Laaser, Inf. R. 151
Musk. Libuda, Inf. R. 151
Musk. Lottek, Inf. R. 151
Musk. Malessa, Inf. R. 151
Musk. Michaelis, Inf. R. 151
Musk. Palenio, Inf. R. 151
Musk. Panka, Inf. R. 151
Musk. Rappert, Inf. R. 151
Musk. Riesenberg, Inf. R. 151
Musk. Schacht, Inf. R. 151
Musk. Schimkowski, Inf. R. 151
Musk. Schukowski, Inf. R. 151
Musk. Schwarzwald, Inf. R. 151
Musk. Tank, Inf. R. 151
Musk. Tiedt, Inf. R. 151
Musk. Urban, Inf. R. 151
Musk. Völker, Inf. R. 151
Musk. Werner, Inf. R. 151
Musk. Wiggers, Inf. R. 151
Hauptm. Crüger,Inf. R. 147
Hauptm. Gruber, Inf. R. 147
Leutn. Bury, Inf. R. 147
Leutn. Fischer, Inf. R. 147
Leutn. Korreck, Inf. R. 147
Leutn. Stuertz, Inf. R. 147
Fähnrich Glomp, Inf. R. 147
Fähnrich Grützbach, Inf. R. 147
Feldw. Brink, Inf. R. 147
Uffz. Kalitzki,Inf. R. 147
Uffz. Kleindienst, Inf. R. 147
Uffz. Kujath, Inf. R. 147
Gefr. Kaminski, Inf. R. 147
Gefr. Lange, Inf. R. 147
Gefr. Niekulka, Inf. R. 147
Gefr. Pieczewski, Inf. R. 147
Gefr. Schroeder, Inf. R. 147
Gefr. Schulte, Inf. R. 147
Gefr. Wolff, Inf. R. 147
Tambour Skowronnek, Inf. R. 147
Reservist Arnold, Inf. R. 147
Reservist Bialowons, Inf. R. 147
Reservist Jorzik, Inf. R. 147
Reservist Kloß, Inf. R. 147
Reservist Tinkowski, Inf. R. 147
Musk. Bandock, Inf. R. 147
Musk. Bednarz, Inf. R. 147
Musk. Behrend, Inf. R. 147
Musk. Belewell, Inf. R. 147
Musk. Böhm, Inf. R. 147
Musk. Buchholz, Inf. R. 147
Musk. Buttler, Inf. R. 147
Musk. Dembeck, Inf. R. 147
Musk. Dombrowski, Inf. R. 147
Musk. Dymaskowski, Inf. R. 147
Musk. Eisennann, Inf. R. 147
Musk. Falkowski, Inf. R. 147
Musk. Frankenmöller, Inf. R. 147
Musk. Golaczewski, Inf. R. 147
Musk. Goretzki, Inf. R. 147
Musk. Gramatzki, Inf. R. 147
Musk. von Gratowski, Inf. R. 147
Musk. Großmann, Inf. R. 147
Musk. Gurgel, Inf. R. 147
Musk. Hain, Inf. R. 147
Musk. Hartwig, Inf. R. 147
Musk. Heine, Inf. R. 147
Musk. Hens (Henschke?), Inf. R. 147
Musk. Hermann, Inf. R. 147
Musk. Hoheisel, Inf. R. 147
Musk. Hostermann, Inf. R. 147
Musk. Jankiewicz, Inf. R. 147
Musk. Jastczewski, Inf. R. 147
Musk. Kochan, Inf. R. 147
Musk. Krafzik, Inf. R. 147
Musk. Krause, Inf. R. 147
Musk. Kulik, Inf. R. 147
Musk. Masuch, Inf. R. 147
Musk. Meyer, Inf. R. 147
Musk. Möhle, Inf. R. 147
Musk. Müller I, 8. Komp. Inf. R. 147
Musk. Müller II, 8. Komp. Inf. R. 147
Musk. Müller, 12. Komp. Inf. R. 147
Musk. Mrocz, Inf. R. 147
Musk. Nagorski, Inf. R. 147
Musk. Ringe, Inf. R. 147
Musk. Römelburg, Inf. R. 147
Musk. Rotenberger, Inf. R. 147
Musk. Sarnetzki, Inf. R. 147
Musk. Schaten, Inf. R. 147
Musk. Schlottmann, Inf. R. 147
Musk. Schmidt, Inf. R. 147
Musk. Schmollei, Inf. R. 147
Musk. Schrodt, Inf. R. 147
Musk. Schroeder, Inf. R. 147
Musk. Schrumpf, Inf. R. 147
Musk. Seiler, Inf. R. 147
Musk. Siem, Inf. R. 147
Musk. Staschik, Inf. R. 147
Musk. Stein, Inf. R. 147
Musk. Stuck, Inf. R. 147
Musk. Thormann, Inf. R. 147
Musk. Urban, Inf. R. 147
Musk. Wand, Inf. R. 147
Musk. Wilking, Inf. R. 147
Musk. Ziertz, Inf. R. 147
Musk. Zimmermann, Inf. R. 147
Major Weigel, Jäger Btl. 1
Hauptm. Scharenberg, Jäger Btl. 1
Oberleutn. Fenski, Jäger Btl. 1
Leutn. Karge, Jäger Btl. 1
Leutn. Ponath, Jäger Btl. 1
Fähnrich von Leipzig, Jäger Btl. 1
Vizef. Obst, Jäger Btl. 1
Sergt. Kummer, Jäger Btl. 1
Uffz. Hoffmann, Jäger Btl. 1
Oberjäger Lockwaldt, Jäger Btl. 1
Oberjäger Nagel, Jäger Btl. 1
Oberjäger Purkus, Jäger Btl. 1
Gefr. Krislat, Jäger Btl. 1
Gefr. Rutkewitz, Jäger Btl. 1
Gefr. Thöne, Jäger Btl. 1
Jäger Bartlick, Jäger Btl. 1
Jäger Bösader, Jäger Btl. 1
Jäger Ciaer, Jäger Btl. 1
Jäger Szicky, Jäger Btl. 1
Jäger Danielzyk, Jäger Btl. 1
Jäger Fibner, Jäger Btl. 1
Jäger Eidt, Jäger Btl. 1
Jäger Falkus, Jäger Btl. 1
Jäger Feuerabend, Jäger Btl. 1
Jäger Franzeck, Jäger Btl. 1
Jäger Frassa, Jäger Btl. 1
Jäger Gailus, Jäger Btl. 1
Jäger Geil, Jäger Btl. 1
Jäger Hamm, Jäger Btl. 1
Jäger Hinz, Jäger Btl. 1
Jäger Hipler, Jäger Btl. 1
Jäger Hostmann, Jäger Btl. 1
Jäger Kasak, Jäger Btl. 1
Jäger Klietz, Jäger Btl. 1
Jäger Klinger, Jäger Btl. 1
Jäger Koreinski, Jäger Btl. 1
Jäger Krebs, Jäger Btl. 1
Jäger Krokowski, Jäger Btl. 1
Jäger Kroska, Jäger Btl. 1
Jäger Laskowitz, Jäger Btl. 1
Jäger Leben, Jäger Btl. 1
Jäger Lemke, Jäger Btl. 1
Jäger Leske, Jäger Btl. 1
Jäger Link, Jäger Btl. 1
Jäger Maletzki, Jäger Btl. 1
Jäger Markgraf, Jäger Btl. 1
Jäger Mohr, Jäger Btl. 1
Jäger Oschmann, Jäger Btl. 1
Jäger Poleska, Jäger Btl. 1
Jäger Roslau,Jäger Btl. 1
Jäger Reinwaldt, Jäger Btl. 1
Jäger Sahmel, Jäger Btl. 1
Jäger Schalt, Jäger Btl. 1
Jäger Schlentner, Jäger Btl. 1
Jäger Schoen, Jäger Btl. 1
Jäger Schröck, Jäger Btl. 1
Jäger Sempf, Jäger Btl. 1
Jäger Sokolewski, Jäger Btl. 1
Jäger Sprengel, Jäger Btl. 1
Jäger Steckel, Jäger Btl. 1
Jäger Sulimma, Jäger Btl. 1
Jäger Wolf, Jäger Btl. 1
Jäger Wollenschläger, Jäger Btl. 1
Jäger Zieh, Jäger Btl. 1
Musk. Schütze, Inf. R. 146
Musk. Zöllner, Inf. R. 146
Landwehrm. Baudach, Landw. Inf. 18
Landwehrm. Blaschke, Landw. Inf. 18
Landwehrm. Gamm, Landw. Inf. 18
Musk. Lindenau, Landw. Inf. 18
Musk. Schäfer, Landw. Inf. 18
Landwehrm. Rappentun, Felda. R. 73
Tambour John, Gren. R. 4
Gren. Haak, Gren. R. 4
Gren. Schmidt, Gren. R. 4
Füs. Bajohr, Gren. R. 4
Füs. Gabka, Gren. R. 4
Füs. Glodbeck, Gren. R. 4
Füs. Karfunkel, Gren. R. 4
Musk. Fiedler, Inf. R. 44
Musk. Kath, Inf. R. 44
Musk. Terner, Inf. R. 45
Oberleutn. Dahlenburg, Gren. R. 3
Uffz. Tennigkeit, Inf. R. 151
Res. Wizenti, Inf. R. 151

Źródło: M. Dehnen, Die Kriegsgräber in Ostpreussen von 1914/15, Würzburg 1966, s. 34, 57, 58

Zobacz także

Na skróty

Ostatnie zmiany


miejsca/1914/warminsko-mazurskie/orlowo.txt · ostatnio zmienione: 2016/10/09 18:25 przez Piotr Gapiński
 
 
©2005-2010 by Pijoter · powered by DokuWiki · hosting by Yupo.pl