Wołkusz

Województwo podlaskie, powiat augustowski, gmina Lipsk.
Lokalizacja: 53.8076N, 23.5203E [pokaż mapę]

Pomnik

Zlokalizowany na wschód od wsi Wołkusz, przy granicy państwowej, ogrodzony drewnianym płotem. Na kwadratowej podstawie umieszczono 3-metrowy kamienny nagrobek, zwieńczony prawosławnym krzyżem. Na cokole pomnika i na podstawie wyryty napis:

"На семъ мѣстѣ палъ на • полѣ битвы съ Германцами • Штабсъ Капитанъ 29 ой • Артиллерійской бригады • Потомственный Дворянинъ • Смоленской губ. • Вячеславъ Александровичъ • Левашевъ • 6 го февраля 1915 года ••• Гдѣ на позціи было погребено его тѣло до 26 числа • того-же мѣсяца, когда его отец Командиръ 8 ой • ополченской батареи, по просьбѣ сына на этотъ • случай выкопал и превезъ для погребенія въ • родную губернію на погостъ Церкви села Кореллъ • Смоленскаго уѣзда въ одну могилу съ прежде • скончавшимся его братомъ."1)

2005-09-24

1) Wolny przekład: W tym miejscu, 6 lutego 1915 roku, padł na polu bitwy z Niemcami sztabs-kapitan 29-tej artyleryjskiej brygady, dziedziczny szlachcic smoleńskiej guberni, Wiaczesław Aleksandrowicz Lewaszew, gdzie na pozycji było pogrzebane jego ciało do 26 dnia tegoż miesiąca, kiedy jego ojciec, dowódca 8 baterii pospolitego ruszenia, na prośbę syna, (złożoną) na taki wypadek, wykopał i przewiózł w celu pogrzebania w ojczystej guberni, na cmentarzu cerkwi wsi Koriełł powiatu smoleńskiego, w jednej mogile z wcześniej zmarłym jego bratem.
miejsca/1914/podlaskie/wolkusz.txt · ostatnio zmienione: 2013/11/18 19:54 przez Krzysztof Menel
 
 
©2005-2010 by Pijoter · powered by DokuWiki · hosting by Yupo.pl