Brześć nad Bugiem (Брэст)

Białoruś, obwód brzeski, rejon brzeski.
Brześć nad Bugiem, województwo poleskie, powiat brzeski (1923 - 1945).
Brześć Litewski, województwo poleskie, powiat brzeski (- 1923).
Lokalizacja: 52.1005N, 23.6800E [pokaż mapę]

Polski cmentarz garnizonowy

Założony w pobliżu dziewiętnastowiecznego rosyjskiego cmentarza garnizonowego, służył do pochówków żołnierzy garnizonu brzeskiego oraz członków ich rodzin.

We wrześniu 1939 r. grzebano tu żołnierzy poległych podczas obrony twierdzy brzeskiej, a także żołnierzy wojsk lotniczych, którzy zginęli w wyniku bombardowań Bazy Lotniczej Małaszewicze.

Wśród grobów żołnierskich postawiono pomnik zwieńczony krzyżem. Obok znajduje się tablica z napisami:

"ПАМЯЦІ САЛДАТ ВОЙСКА ПОЛЬСКАГА • БРЭСТКАГА ГАРНІЗАНА Ў 1921-1939 ГГ. • І АБАРОНЦАЎ БРЭСТКАЙ КРЭПАСЦІ • ПАЛЕГЛЫХ У ВЕРАСНІ 1939 Г. • СПАЧЫВАЮЧЫХ НА ГЭТЫХ МOГІЛКАХ •• СУАЙЧЫННІКІ 2000”.

"PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO • GARNIZONU BRZESKIEGO Z LAT 1921-1939 • I OBROŃCÓW TWIERDZY BRZEŚĆ • POLEGŁYCH WE WRZEŚNIU 1939 R. • SPOCZYWAJĄCYCH NA TYM CMENTARZU •• RODACY 2000 • ROPWIM".

W Brześciu znajdują się również: cmentarz, kwatera wojenna i groby poległych w latach 1919-1920.

Źródło: Mariusz Proskień, Brześć. Cmentarz garnizonowy

2009-09-20

Fot. Mariusz Proskień

miejsca/1939/bialorus/brzeski/brzesc.txt · ostatnio zmienione: 2012/10/30 22:24 przez Piotr Gapiński
 
 
©2005-2010 by Pijoter · powered by DokuWiki · hosting by Yupo.pl