Żytkiejmy

Województwo warmińsko-mazurskie, powiat gołdapski, gmina Dubeninki.
Wehrkirchen, Ostpreussen, Kreis Goldap (1938 - 1945).
Schittkehmen, Ostpreussen, Kreis Goldap (1936 - 1938).
Szittkehmen, Ostpreussen, Kreis Goldap (- 1936).
Lokalizacja: 54.3529N, 22.6963E [pokaż mapę]

Cmentarz wojenny

Zlokalizowany na północ od wsi, przy drodze gruntowej prowadzącej w kierunku granicy państwa. Ogrodzony kamiennym murkiem. Przy wejściu, na słupkach, dwie tablice informacyjne (w języku polskim i niemieckim), z napisem:

"CMENTARZ WOJENNY • 1914 - 1918 • POCHOWANI: 116 ŻOŁNIERZY • NIEMIECKICH • I 221 ROSYJSKICH •• OBIEKT ZABYTKOWY • PRAWNIE CHRONIONY • 08.1997".

2010-06-05

Fot. Adler7

2005-02-02

Zdjęcia archiwalne

Spis poległych

Hier ruhen Iwan Iwanowitsch und Daniel Amarkegard vom
russischen Inf. Regt. 113, Fedor Apolka und Bäcker von der russischen
Inf. Div. Brig. 2, Iwan Istanin vom russischen Inf. Regt. 170, Kalakow
vom russischen Inf. Regt. 334, Grego Schonikkin, Elia Guskow,
Michael Antonow, Gesteiin Janikow, Gabriel Rebetschow, Peter
Schanin, Konstantin Schoschkin, Jakim Astapow, Tiemote Daihabelby
und 201 unbekannte russische krieger
† 1914

russischer Oberstleutnant Grandt, Inft. Regt. 11?, † 1.10.1914
russ. Major Wachben, Inf. Regt. 116, † 1914
russ. Oberltn. Wroschnarker, Inf. Regt. 116, † 1914
russ Ltn. Alexander Serno, † 1914
russ. Kav. Kareyew, Inf. Regt. 114, † 1914

Ltn. [Musk.] ??? Nußbaum, Res. Inf. Regt. 251, † 1915
Ltn. Friedrich [Fritz] Genzel, 4. Komp. Jäger Btl. 2, † 1914
Utffz. Franz Bromberger, 3. Esk. Ul. Regt. 12, † 1914
Utffz. Johann Schulz, Landw. Inf. Regt. 31, † 1914-15
Utffz. Fritz Gager, Res. Inf. Regt. 266, † 1915
Utffz. Karl Kohtszepp, L. Btl. Darmstadt XVIII/38, † 1914-15
Feldw. Ltn. Wilhelm Kühne, 2. Komp. Ldst. Inf. Btl. I/7 Goldap, † 1914-15
Feldw. Erich Kloß, 3. Komp. Jäger Btl. 2, † 1914
Vzfw. d. R. Hermann Arnold, Jäger Btl. 2, † 1914-15
Vzfw. Joh. Hamens, Ulan Regt. 4, † 1915
Gefr. d. R. Walter Haeger, 3. Komp. Jäger Btl. 2, † 1914-15
Gefr. Richard Koch, 4. Komp. Jäger Btl. 2, † 1914-15
Gefr. Josef Graf, Res. Inf. Regt. 266, † 1914-15
Gefr. August Elba, Kür. Regt. 3, † 1914
Gefr. Emil Krach, Res. Inf. Regt. 266, † 1915
Gefr. Jos. Zimermann, Ulan Regt. 4, † 1914-15
Oberjäger Erich Nöring [Nöhring], 2. Komp. Jäger Btl. 2, † 1914
Oberjäger Wilhelm Kramp, 3. Komp. Jäger Btl. 2, † 1914
Oberjäger Gerhard Prahl, 3. Komp. Jäger Btl. 2, † 1914
Oberjäger Eugen Schäfer, 3. Komp. Jäger Btl. 2, † 1914
Oberjäger Friedrich Korb, 2. Komp. Jäger Btl. 2, † 1914
Jäger d. R. Albert Rogalski [Rogalsky], 3. Komp. Jäger Btl. 2, † 1914-15
Jäger Paul Reiche, 4. Komp. Jäger Btl. 2, † 1914-15
Jäger Otto Burow, 2. Komp. Jäger Btl. 2, † 1914-15
Jäger Max Kilper [Hilper], 3. Komp. Jäger Btl. 2, † 1914
Jäger Wilhelm Judenhaus, 3. Komp. Jäger Btl. 2, † 1914
Jäger Robert Neubauer, 3. Komp. Jäger Btl. 2, † 1914
Jäger Josef Mäger [Mager], 3. Komp. Jäger Btl. 2, † 1914
Jäger Johann Obstarek [Obstareck], 3. Komp. Jäger Btl. 2, † 1914
Jäger Albert Papke, 3. Komp. Jäger Btl. 2, † 1914
Jäger Kurt Herpich, 4. Komp. Jäger Btl. 2, † 1914
Jäger Ewald Struwe [Strüwe] II, 3. Komp. Jäger Btl. 2, † 1914
Jäger Reinhold Richter, Jäger Btl. 2, † 1914-15
Jäger Hermann Shwoch [Schwoock], 2. Komp. Jäger Btl. 2, † 1914-15
Jäger Albert Bastubbe [Bassubbe], 4. Komp. Jäger Btl. 2, † 1914
Jäger Karl Drewke, 4. Komp. Jäger Btl. 2, † 1914
Jäger Gottlieb Massaneck [Masseneck, Marsanek], 4. Komp. Jäger Btl. 2, † 1914
Jäger Otto Neumann, 4. Komp. Jäger Btl. 2, † 1914
Drag. Emil Jettkandt, 5. Esk. Drag. Regt. 1, † 1914
Drag. Karl Grapp, Drag. Regt. 1, † 1915
Füs. Friedrich Paaß, Res. Inf. Regt. 266, † 1914-15
Füs. Hermann Emmerich, Gren. Regt. 4, † 1914-15
Ldst. August Ostrowski [Ostrowsky], 1. Komp. Ldst. Inf. Btl. I/7 Goldap, † 3.5.1915
Ldst. Ed. Sefiert [Seßek], Ldst. Inf. Btl. I/7 Goldap, † 1914-15
Ldst. Otto Koch II, Ldst. Inf. Btl. I/7 Goldap, † 1914-15
Res. Otto Mackens, Res. Inf. Regt. 251, † 1914-15
Res. [Musk.] Karl Winkens, Res. Inf. Regt. 251, † 1915
Res. ??? ???ann [Oermann], Res. Inf. Regt. 251, † 1915
Res. Jos??? ???efer [Schiefer], Res. Inf. Regt. 251, † 1915
Res. [Musk.] Herm. Oldenburg, [Inf. Regt. 54], † 1914-15
Ers. Res. [Wehrm.] Johann Geruhn, 4. Komp. Ldst. Inf. Btl. I/7 Goldap, † 1914-15
Musk. Robert Peters, Res. Inf. Regt. 265, † 1914-15
Musk. Johann Lazar, Inf. Regt. 131, † 1914-15
Musk. Fritz Dettmann, Res. Inf. Regt. 266, † 1914-15
Musk. Wilhelm Görgen, Inf. Regt. 131, † 1914-15
Musk. Arno Gruber, Res. Inf. Regt. 251, † 1914-15
Musk. Georg Schaper, Res. Inf. Regt. 265, † 1915
Musk. Heinrich Torbohn, Res. Inf. Regt. 265, † 1915
Musk. Karl Weld, Inf. Regt. 131, † 1915
Musk. Christian Heuermann, Res. Inf. Regt. 251, † 1915
Musk. Justus Kudrin [Kudrien], Res. Inf. Regt. 251, † 1915
Musk. Ed. Menzel, Res. Inf. Regt. 251, † 1915
Musk. Ludw. Pfennig, Res. Inf. Regt. 251, † 1915
Musk. Christ. Runte, Res. Inf. Regt. 251, † 1915
Musk. Willy Thrun, Inf. Regt. 54, † 1914
Musk. [Res.] Boleslaw Gorke [Görke], Res. Inf. Regt. 5, † 1914
Musk. [Res.] Paul Zemke, Res. Inf. Regt. 5, † 1914
Musk. [Res.] Johann Godlowsky [Godlowski], Res. Inf. Regt. 5, † 1914-15
Musk. Karl Ludolph, Res. Inf. Regt. 251, † 1915
Musk. ??? ???itt [Kött], Res. Inf. Regt. 251, † 1915
[Musk.] ??? Drabi??? [Drabienski], [Inf. Regt. 54], † 1914-15
Wehrm. Joh. Klezarek, Ldw. Inf. Regt. 49, † 1914-15
Wehrm. Lorenz Urbainski, Ldw. Inf. Regt. 49, † 1914-15
Wehrm. Joh. Kobezinski [Kopczinski], Ldw. Inf. Regt. 49, † 1914
Wehrm. Maximilian Monuszko [Manuczak], Ldw. Inf. Regt. 49, † 1914
Wehrm. Andreas Zielinsky, Ldw. Inf. Regt. 49, † 1914
Kriegsfreiw. Hermann Condereit [Kondereit], 3 Esk. Ul. Regt. 12 [Ul. Regt. 21], † 1914
Kriegsfreiw. Karl Schoor, Inf. Regt. 174, † 1914-15
Kriegsfreiw. Viktor Scherei, Inf. Regt. 137, † 1914-15
Ulan Max Zeise, Ulan Regt. 21, † 1914-15
Ulan Emil Ruhde, Ulan Regt. 4, † 1915
Pion. Fritz Volkel, Pion. Btl. 27, † 1914-15
Pion. Franz Seeberger, Pion. Btl. 1, † 1915
Arm. Sold. Albert Gieselei, Arm. Btl. 4, † 1915
Arm. Sold. Alfons Michna, Arm. Btl. 4, † 1915
Arm. Sold. Paul Michael, Arm. Btl. 27, † 1915
Fahrer Johann Bronner [Brouner, Braun], Mun. Kol. d. 3. Battr. Fussar. Btl. 38, † 1914-15
Fahrer Friedrich Bendler [Beudler, Bindler], Mun. Kol. d. 3. Battr. Fussar. Btl. 38, † 1914-15
Kan. Philipp Jakob Gangluff [Ganglutt], Mun. Kol. d. 3. Battr. Fußa. Btl. 38, † 1914-15
Kan. Christ. Hamm, Mun. Kol. d. 3. Battr. Fussar. Btl. 38, † 1914-15
Kan. Karl Knauer, Mun. Kol. d. 3. Battr. Fussar. Btl. 38, † 1914-15
Kan. [Musk.] Willy Marx, Res. Inf. Regt. 251, † 1914-15
Kür. Franz Lück [Link], Kür. Regt. 3, † 1914
Kür. Friedrich Wernike, Kür. Regt. 3, † 1914
Kür. Wilh. Spiß, Kür. Regt. 5, † 1914
Gefr. Tibo, Kür. Regt. 3
Musk. Mortzeck, Res. Inf. Regt. 251
Landwehrm. Greber (Greve), Landw. Inf. Regt. 31

Źródła:

  • zachowane inskrypcje
  • M. Dehnen, Die Kriegsgräber in Ostpreussen von 1914/15, Würzburg 1966, s. 75, 126-127, 194
  • Deutsche Verlustlisten (Pr. 74), Ausgabe 189, 11. November 1914, s. 2495 [Dragoner-Regiment 1]
  • Deutsche Verlustlisten (Pr. 87), Ausgabe 228, 27. November 1914, s. 3014 [Jäger-Bataillon 2]
  • Deutsche Verlustlisten (Pr. 93), Ausgabe 250, 4. Dezember 1914, s. 3312 [Landsturm-Bataillon-Goldap]
  • Deutsche Verlustlisten (Pr. 96), Ausgabe 260, 8. Dezember 1914, s. 3453 [Ulanen-Regiment 12]
  • Deutsche Verlustlisten (Pr. 228), Ausgabe 497, 20. Mai 1915, s. 6467 [Landsturm-Bataillon-Goldap]
  • Deutsche Verlustlisten (Pr. 246), Ausgabe 533, 11. Juni 1915, s. 6894 [Jäger-Bataillon 2]
  • Deutsche Verlustlisten (Pr. 554), Ausgabe 1010, 14. Juni 1916, s. 12904 [Fußartillerie-Bataillon 38]
  • Deutsche Verlustlisten (Pr. 606), Ausgabe 1098, 14. August 1916, s. 14030 [Fußartillerie-Bataillon 38]

Mogiła żołnierska

Zlokalizowana na dawnym cmentarzu ewangelickim.

2009-03-14

Fot. Adler7

Spis poległych

Alfred Lasceck, Hauptmann im Inf. Reg. 61, Ritter des königl. Hausordens
von Hohenzollern mit Schwertern und des Eisernen Kreuzes I Klasse,
geb. 16 August 1878 in Deutsch Eylau,
gefallen 7 Juni 1917 in der Schlacht am Wytschaete-Bogen

Pomnik poległych

"Zum Gedenken • den Toten beider Weltkriege im • Kirchspiel Szittkehmen • † • Dla upamiętnienia • zmarłych w obu wojnach światowych • mieszkańców parafii Żytkiejmy".

2012-08-15

Fot. Adler7

2005-02-02

2003-05-02

Zdjęcia archiwalne

Zobacz także

Na skróty

Ostatnie zmiany


miejsca/1914/warminsko-mazurskie/zytkiejmy.txt · ostatnio zmienione: 2017/09/29 16:58 przez Piotr Gapiński
 
 
©2005-2010 by Pijoter · powered by DokuWiki · hosting by Yupo.pl