Łęczyca

Województwo łódzkie, powiat łęczycki, gmina Łęczyca.
Lokalizacja: 52.0596N, 19.1997E [pokaż mapę]

Kwatera wojenna

Zlokalizowana w centralnej części cmentarza ewangelickiego przy ul. Górniczej.

2009-04-05

Spis poległych

MUSKETIER FRANZ WITT, 3. K. JNF. REG. 176, † 16.11.1914
RESERVIST LEON POKORNY, 6. K. JNF. REG. 176, † 16.11.1914
FAHRER GUSTAV KURKA, ARM. FERNSPRA. A. 9, † 18.11.1914
GEFREITER LEO GRADOWSKY, 5. K. GREN. REG. 5, † 15.11.1914
KRIEGSFREIW. MAX VOLKE, 6. K. JNF. REG. 176, † 15.11.1914
VIZEFELDWEBEL JOSEF ORTELT, 6. K. JNF. REG. 176, † 15.11.1914
KAN. FR. FROST, STAB. A. ABT. FELD. ART. ?, † 16.11.1914
KANONIER JOHANN SICH, 6 B. FELD. A. R. 8, † 16.11.1914
HORNIST HERMANN NOLTE, 8. K. JNF. REG. 180, † 16.11.1914
RESERVIST L. v. DZIECZELSKI, 8. K. JNF. REG. 128, † 16.11.1914
LANDSTM. PAUL LANGE, 3. K. L. BT. NEUFAHR-WASSER, † 28.8.18
GEFREITER FRANZ FLOCKAU, 1 B. FELD. A. R. 3, † 16.11.1914
MUSKETIER JOS. SCHMIDTKE, 1. K. JNF. REG. 128, † 16.11.1914
MUSKETIER ANTON WOSS, 5. K. JNF. REG. 176, † 16.11.1914
GEFREITER FRITZ KRAFT, 6. K. JNF. REG. 176, † 15.11.1914
KRIEGSFREIW. PAUL CONRADI (GONRADI?), 6. K. JNF. REG. 176, † 15.11.1914

Cmentarz parafialny

Cmentarz parafii rzymsko-katolickiej przy ul. Kaliskiej. Kwatery wojenne znajdują się w zachodniej i centralnej części - obecnie rozdzielone są cywilnymi pochówkami. Napis na pomniku przy kwaterze żołnierzy armii niemieckiej sugeruje iż części te stanowiły jedno założenie.

Na cmentarzu znajduje się także kwatera żołnierzy polskich poległych we wrześniu 1939 roku.

Kwatery żołnierzy armii rosyjskiej

Zlokalizowane w centralnej części cmentarza.

2011-04-16

2007-07-14

Spis poległych

RUSS. KRIEGER PAUL BUKAREEW, † 27.10.1914
RUSS. KRIEGER K. SOLDATIKOW, † 28.10.1914
RUSS. KRIEGER JOHANN RIBIN, † 28.10.1914
RUSS. KRIEGER DIMITRI SCZISKO, 157. JNF. REG., † 22.1.1915
RUSS. KRIEGER STEPH. SERNOW, 61. JNF. REG., † 12.11.1914
TH. KROTINSKI, † 16.1.1915
LEUTNANT SERGIEJ SKUPJO, 11. SIB. SCH. REG., † 17.11.1914
RUSS. KRIEGER ANTON DUNAJSKI, LEIB. GRADE REG. PETROGRAD, † 21.11.1914
RUSS. KRIEGER KARL PECK, 15. SIB. SCH. R., † 15.2.1915
RUSS. KRIEGER ART. SORIN, 16. SIB. SCH. R., † 17.12.1914
RUSS. KRIEGER MARTIN KORBUK, 102. JNF. REG., † 28.2.1915
RUSS. KRIEGER PAUL KNAJASEW, 158. JNF. REG., † 7.1.1915
UNTER LTN. JAK. TYCHONJUK, 20. SIB. SCH. REG., † 24.12.1914
RUSS. KRIEGER VIKT. SMIRNOW, 101. JNF. REG., † 23.11.1914
RUSS. KRIEGER PETER CUDILO, 103. JNF. REG., † 21.11.1914
RUSS. KRIEGER AKIMION KIRIZUK, 102. JNF. REG., † 24.11.1914
RUSS. KRIEGER ST. ABRAMCZEEK, 103. JNF. REG., † 20.11.1914
RUSS. KRIEGER JOS. ALEKSACHIM, 3. R. 16. SIB. SCH. R., † 28.2.1916
RUSS. KRIEGER ANT. STINNIKOW, 16. SIB. SCH. R., † 29.10.1916
RUSS. KRIEGER WASS. RACZENKO, 95. JNF. REG., † 1.1.1915
RUSS. KRIEGER ALEX ORKIN, 16. SIB. SCH. REG., † 9.1.1915
RUSS. KRIEGER SCHIMANAJEW, 95. JNF. REG., † 15.5.1915
RUSS. KRIEGER MITSCH. PLATON, 16. SIB. SCH. REG., † 13.12.1914
RUSS. KRIEGER ST. PLESSOWSKI, † 10.12.1914
RUSS. KRIEGER JAK. KLUTCRIKOW, 16. SIB. SCH. REG., † FEBRUAR 1915

Kwatera żołnierzy armii niemieckiej

Zlokalizowana w zachodniej części cmentarza, przy linii ogrodzenia od ul. Wojska Polskiego. Na planie wydłużonego prostokąta z nagrobkami ułożonymi w pięciu rzędach. Przed nimi pomnik z inskrypcją:

"IM JAHRE 1915 • WURDE DISES DENKMAL • ERRICHTET ZUR BLEIBENDEN • ERRINNERUNG AN DIE IM • KRIESE LENCZYCA GEFALLENEN • DEUTSCHEN UND RUSSISCHEN • KEIRGER — DAS EWIGE LICHT • LEUCHTE IHNEN".1)

Pochowani są tu żołnierze armii niemieckiej polegli i zmarli od ran w walkach na przełomie 1914 i 1915 roku.

2011-04-16

2007-07-14

Spis poległych

FÜSILIER J. KOWALEWSKI, 11. K. GREN. REG. 5, † 16.11.1914
FÜSILIER JOSEF. NOWAK, 11. K. GREN. REG. 5, † 16.11.1914
GEFREITER HERMANN LÜS, 9. K. GREN. REG. 5, † 16.11.1914
LEUTNANT D. R. WALTER ASMUSS, 10. K. GREN. REG. 5, † 16.11.1914
FÜSILIER AD. OSTERMANN, 4. K. GARD. FÜS. R., † 10.1.1915
KRIEGSFREIW. ALFRED ENGERT, 11. K. R. JNF. R. 231, † 29.12.1914
ERS. RESERVIST OTTO SCHLAFER, 7. K. R. JNF. R. 227, † 23.12.1914
GEFREITER JULIUS NOBACH, 1. K. GARD. GR. R. 5, † 21.12.1914
DRAGONER OSKAR PETERSEN, 1. ESK. DRAG. R. 16, † 22.12.1914
GEFREITER MAX KÖRBER, 3. SCHWERE M. K. FUSS. ART. R. 11, † 21.12.914
RESERVIST WILH. RAUFEISEN, 7. K. GARD. FÜS. R., † 19.12.1914
KANONIER H. KLAMROTH, 3. B. R. FELD. A. R. 50, † 20.12.1914
RESERVIST HEINR. LÜTTEN, 3. K. JNF. REG. 150, † 29.11.1914
WEHRMANN F. ZIOLKOWSKI, 9 K. INF. REG. 176, † 1914
RESERVIST PAUL PUSCH, 8. K. GARD. FÜS. R., † ??.12.1914
KANONIER FERD. BÜSSE, 3. BT. FELD. A. R. 35, † 26.11.1914
Leutnant Walter Nenmann, Feld. Art. Regt. 73, * 30 April 1894, † 22 November 1914
RESERVIST RICH. SCHULZ, 9. K. JNF. REG. 128, † 19.11.1914
RESERVIST GG. KOSLOWSKI, 7. K. JNF. REG. 141, † 17.11.1914
KRIEGSFREIW. HEINR. JOELER, 3. K. GREN. REG. 5, † 19.11.1914
MUSKETIER FRANZ BÖHMKE, 6. K. JNF. REG. 128, † 21.11.1914
FÜSILIER R. PAWLOWSKI, 9. K. GREN. REG. 5, † 22.11.1914
RESERVIST PAUL SCHRÖDER, 10. K. GREN. REG. 5, † 23.11.1914
MUSK. F. MEYER, 4. K. R. JNF. R. 231, † 30.11.1914
RES. WALT. BURG, 12. K. JNF. REG. 147, † 30.11.1914
MUSK. H. MARON, 9. K. JNF. REG. 176, † 1.12.1914
MUSK. W. DREHER, 11. G. K. JNF. R. 83, † 1.12.1914
GREN. P. LISCO, 3. K. 5. GARD. R. Z. F., † 30.11.14
GEFR. P. SCHOLZ, 11. K. 5. GARD. R. Z. F., † 3.12.14
KRIEGSFREIW. MAX ANKLAM, 12. K. GARD. FÜS. R., † 4.12.1914
RESERVUST HERMANN DOLLE, 6. K. JNF. REG. 83, † 3.12.1914
GEFREITER JG. WOJCIESCAK, 3. K. GARD. GR. R. 5, † 2.12.1914
WEHRMANN OTTO ORTMANN, ???, † 30.11.1914
RESERVIST GOTTLIEB KUPP, 12. K. JNF. REG. 151, † 18.12.1914
ERS. RESERVIST ERNST MÜNSTER, 4. K. JNF. REG. 150, † 3.12.1914
ERS. RESERVIST P. ROTHENBURG, 2. K. JNF. REG. 21, † 2.12.1914
TAMBOUT KURT GEILERT, 9. K. JNF. REG. 82, † 10.12.1914
RESERVIST H. DZIEMBOWSKI, 10. K. JNF. REG. 151, † 25.12.1914
GEFREITER OTTO BÖDER, M. G. K. LEHR. J. R., † 9.12.1914
GERHARD STEFFENS, Hamburg Inf. Reg. 61/10
AUGUST HUHN
THIMM HEYDASCH MÜHLHAUSEN
KRIEGSFREIW. JAKOB HEUER, 4. K. R. JNF. R. 228, † 27.12.1914
KRIEGSFREIW. WALT. UEBERÜCK, 5. BTT. R. F. A. R. 50, † 1.1.1915
LANDSTURMM JOS. MAKOWIECKI, LST. J. R. ANKLAM, † 27.12.1914
KP. GREIFSWALD, LST. J. R. ANKLAM, † 27.12.1914
ERS. RESERVIST HERM. KAUBISCH, 5. K. R. JNF. R. 228, † 17.12.1914
ULAN KARL KIND, 5. ESK. UL. REG. 13, † 9.1.1915
ERS. RESERVIST FERD. PORSCH, 4. K. JNF. REG. 128, † 16.11.1914
FÜSILIER GUSTAV FREITAG, 1. K. GREN. REG. 5, † 16.11.1914
RESERVIST F. LANGKOWSKI, 4. K. JNF. REG. 128, † 16.11.1914
ERS. RESERVIST T. LEWANDOWSKI, 11. K. GREN. REG. 5, † 16.11.1914
FÜSILIER G. GLODOWSKI, 9. K. GREN. REG. 5, † 16.11.1914
KRIEGSFREIW. JOHANN BASAN, 11. K. GREN. REG. 5, † 16.11.1914
UNTEROFFIZIER J. MAZUROWSKI, 11. K. GREN. REG. 5, † 16.11.1914
RESERVIST AUG. KOWALD, 10. K. JNF. REG. 151, † 7.1.1915
UNTEROFFIZIER A. ALBERTMEIER, 7. K. GARD. FÜS. R., † 7.1.1915
UNTEROFFIZIER GUSTAV FISCHER, 5. K. 5. GARD. R. Z. F., † 18.12.1914
RESERVIST KATZENBERGER, 9. K. JNF. REG. 32, † 2.1.1915
RESERVIST KARL BURDINSKI, 4. B. 5. GARD. F. A. R., † 13.12.1914
FÜSILIER T. BRÜGGEMANN, 10. K. GARD. GR. R. 5, † 14.12.1914
MUSKETIER ADOLF WOLF, 6. K. JNF. REG. 148, † 16.12.1914
WILHELM KINDSVOGEL, BEAMT. D. KAISERL. DTSCH. ZIV. VERW., † 26.11.1917
WRM. ANT. VOGEL, 10. K. JNF. REG. 141, † 25.11.1914
MSK. JOH. MARTIN, M. G. K. JNF. R. 83, † 25.11.1914
MSK. F. GASSNER, 11. K. JNF. R. 176, † 26.11.1914
KRFR. H. RICKENS, 5. K. JNF. R. 59, † 26.11.1914
RESERVIST ADOLF SILZ, 4. K. JNF. REG. 18, † 6.12.1914
RESERVIST F. MROZOWSKI, 6. K. JNF. REG. 128, † 6.12.1914
MUSKETIER PAUL JOST, 3. K. JNF. REG. 21, † 18.11.1914
GREN. J. PÜLSCH, 7. K. 5. GARDE. R. z. F., † 6.12.14
ERS. R. FASSUNGE, 1. K. JNF. R. 227, † 14.12.14
GFR. SARSCHITZKI, 7. K. JNF. R. 152, † 25.11.1914
KANONIER ALBERT RIEDL, 7 MUN. K. XX A. K., † 30.11.1914
VIZEFELDWEBEL O. JUNGCLAUSEN, 9. K. JNF. R. 18, † 21.11.14
RES. A. SCHNEIDER, 8. K. JNF. R. 32, † 27.11.14
RES. O. SCHLEUDER, 7. K. R. JNF. R. 225, † 30.11.14
GF. P. GRÜNEWALD, 1. K. GARDE GR. R. 5, † 5.12.14
W. SCHULTE-BERGE, 5. K. JNF. R. 141, † 24.11.1914
JÄG. HANS FABIG, 8. K. R. JÄG. B. 21, † 24.11.1914
MSK. HILGENDORF, 7. K. JNF. R. 150, † 22.11.14
MUSKETIER K. WEIDEMANN, 6. K. JNF. REG. 61, † 27.11.1914
RES. H. SENTLAGE, 2. K. JNF. R. 152, † 24.11.1914
G. JABLONOWSKI, 3. K. JNF. R. 147, † 24.11.1914
MUSKETIER JOSEF HERDEN, 4. K. INF. REG. 21, † 26.11.1914
MUSKETIER FRANZ LEX, 12. K. JNF. REG. 141, † 27.11.1914
RESERVIST JOHANN RÖMER, 1. K. JNF. REG. 59, † 26.11.1914
ERS. RESERVIST JOHANN FAST, 8. K. GREN. REG. 5, † 27.11.1914
EINJ. FEW. GEFR. FRANZ MÜLLER, 11. K. GREN. REG. 5, † 17.11.1914
GEFREITER PAUL STEINKE, 6. K. JNF. REG. 128, † 17.11.1914
FÜSILIER ARTUR KLEIN, 10. K. GARD. GR. R. 5, † 6.12.1914
RES. HÖLEMANN, 10. K. JNF. REG. 83, † 6.12.1914
RES. JOS. PRASS, 4. K. JNF. REG. 151, † 6.12.1914
RESERVIST F. FIEGENTSCHOW, 8. K. JNF. REG. 18, † 11.12.1914
FÜSILIER E. SONDERMANN, 4. K. GARD. FÜS. R., † 30.11.1914
GEFREITER FRANZ SPINNE, 1. ESK. KÜR. REG., † 1.12.1914
KANONIER GUST. JENNERT, 5. B. R. FELD. A. R. 49, † 1.12.1914
ERS. RESERVIST AUGUST ROSE, 1. K. ERS. R. JNF. R. 51, † 2.12.1914
RESERVIST PETER B??AS, 1. K. GARD. GR. R. 5, † 1914
UTFFZ. J. MELLER, 5. K. JNF. R. 61, † 1.12.1914
GEFR. E. BREKAU, 9. K. JNF. R. 61, † 2.12.1914
MUSKETIER JOHANN HINZ, 1. K. JNF. REG. 146, † 5.12.1914
KRFR. AL. SCHULZ, 2. K. G. GREN. R. 5, † 3.12.1914
SCHÖNERSTÄDT, 6. K. G. GREN. R. 5, † 4.12.1914
ERS. R. STELLMACH, 2. K. R. JNF. R. 227, † 2.12.1914
ERS. R. G. HEIDER, 4. K. R. JNF. R. 226, † 2.12.1914
VZEWACHTMSTR. BRUNO LAST, STAB FELD A. R. 73, † 3.12.1914
MUSKETIER EDMUND GRELL, 2. K. JNF. REG. 18, † 26.12.1914
MIL. KRANKENW. HEINRICH DAU, FELDL. 11 XX. A. K., † 3.12.1914
RESERVIST H. SURLANDT, 11. K. JNF. REG. 150, † 4.12.1914
RESERVIST J. TOMANEK, 2. K. JNF. R. 21, † 31.12.1914
MIL. KRANKENW. FRIEDR. FRIESE, FELFL. 3. XX. A. K., † 7.1.1915
GEFREITER ST. SAMPLAWSKI, 11. K. GREN. REG. 5, † 16.11.1914
RESERVIST WILH. TATJES, 9. K. GARD. FÜS. R., † 12.12.1914
GEFREITER RICHARD NOLLER, 6. K. GARD. FÜS. R., † 13.12.1914
MUSKETIER M. RADESBERGER, 2. K. JNF. REG. 96, † 11.12.1914
KRIEGSFREIWILLIGER WILHELM MODROW, 22. Res. Jnf. Batl., * 30 september 1895, † september 1914
UNTEROFFIZIER SCHILDWÄCHTER, 11. K. JNF. REG. 83, † 4.12.1914
FREIWILLIGER F. NEUENDORF, 11. K. 5. GARD. R. Z. F., † 6.12.1914
WEHRMANN PAUL HÜBNER, 10. K. JNF. REG. 176, † 30.11.1914
RES. REINH. BÖHM, 8. K. JNF. REG. 32, † 28.11.14
SCHLEGELMILCH, 12. K. JNF. REG. 32, † 29.11.14
MUSKETIER WILH. RAMFORTH, 2. K. JNF. REG. 152, † 29.11.1914
UTFFZ. O. ZIELKE, 3. K. LEHR. JNF. R., † 24.11.1914
UFZ. SCH. P. BÖHM, 9. K. LEHR. JNF. R., † 2.12.1914
MSK. STAHLMANN, 7. K. JNF. REG. 141, † 26.11.14
RES. M. GUSOWSKI, 1. K. JNF. REG. 141, † 28.11.14
UNTEROFFIZIER O. SCHÖNICKE, RES. PION. K. 49, † 27.11.1914
ERS. R. FR. RUNGE, 8. K. JNF. REG. 146, † 26.11.14
MUSK. H. BUMANN, 2. K. JNF. REG. 146, † 27.11.14
KAN. W. BORBEIN, 3. B. T. GARD. F. A. R., † 28.11.1914
KAN. F. WOLLEK, M. K. II 6. GARD. F. A. R., † 28.11.1914
RES. W. SCHWARTZ, 11. K. GARD. GR. R. 5, † 28.11.14
RES. ED. BRADTKE, 3. K. GARD. GR. R. 5, † 29.11.14
MUSKETIER RICH. SCHNEIDER, I 3. K. R. JNF. R. 231, † 28.11.1914
HEINRICH HAMMANN, HAUPTM. U. BATTR. CHEF. 3. RES. ???, * 1895, † 1914
SERGEANT ALBERT WIESE, 5. B. 5. GARD. F. A. R., † 26.11.1914
GEFREITER RICH. DIETRICH, 10. K. GARD. GR. R. 5, † 26.11.1914
GEFREITER JOHANN RIEGER, 8. K. 5. GARD. R. Z. F., † 28.11.1914
WRM. O. WOLTHER, 6. K. JNF. REG. 129, † 20.11.14
WRM. K. BRUSE, 8. K. JNF. REG. 61, † 21.11.14
MUSK. FR. WEISS, 2. K. JNF. REG. 147, † 18.11.14
FUCHSSCHWARZ, 12. K. JNF. REG. 147, † 23.11.14
OFFZ. STELLV. ADOLF KOCH, 2. K. JNF. REG. 152, † 24.11.1914
UNTEROFFIZIER PAUL MÜLLER, 10. K. JNF. REG. 152, † 23.11.1914
UTFFZ. R. HOPPE, 1. B. 6. GARD. F. A. R., † 29.11.1914
KAN. BRINKMANN, 1. BTT. FELD. A. R. 79, † 29.11.1914

Mogiła Adolfa Żebrowskiego

"Ś.P. • KSIĄDZ ADOLF • ŻEBROWSKI • DZIEKAN I PROBOSZCZ ŁĘCZYCKI • KANONIK KOLEGIATY ŁOWICKIEJ • UR. 25 STYCZNIA 1860 R. • KONTUZYOWANY WYBUCHEM GRANAT? • ZM. 16 LISTOPADA • 1914 R. ".

2011-04-16

2004-07-23

Fot. Jerzy M. Łapo

1) W roku 1915 pomnik ten został zbudowany ku wiecznej pamięci poległym w powiecie łęczyckim niemieckim i rosyjskim żołnierzom

Zobacz także

Na skróty

Ostatnie zmiany


miejsca/1914/lodzkie/leczyca.txt · ostatnio zmienione: 2011/04/17 08:59 przez Piotr Gapiński
 
 
©2005-2010 by Pijoter · powered by DokuWiki · hosting by Yupo.pl