Programy

Poniżej znajduje się lista moich dzieł w kolejności zgodnej z czasem powstawania najnowszych wersji. Lista jest systematycznie uzupełniana więc warto tutaj wracać co jakiś czas.

Pamiętaj! Programy powstawały z myślą, że będą użyteczne. Nie daję jednak jakichkolwiek gwarancji dotyczących ich działania. Nie biorę odpowiedzialności za szkody, które mogą wyrządzić.

Ewentualne pytania należy kierować pod adres:

Collins

Program powstał w listopadzie 2000r. Umożliwia konwersję plików z elektronicznych słowników YDP (Collins i Langenscheidt) do postaci HTML. Firma YDP nie wspiera platform innych niż Windows więc dzięki konwersji mogłem przenieść słownik do relacyjnej bazy danych (mSQL) i używać na Amidze.

Oryginalne dane słownikowe nie są zakodowane a konwersja sprowadza się to zamiany RTF (format plików) do HTML. Program obsługuje zarówno pliki słowników (#?.dat) oraz pliki indeksów haseł (#?.idx).

Uwaga! Program wymaga oryginalnych plików danych z elektronicznych słowników firmy YDP!

RPN

Reverse Polish Notation (Odwrotna Notacja Polska) to kalkulator liczący wyrażenia matematyczne zapisane bez użycia nawiasów. W RPN operatory są umieszczone po liczbach na których działają, np. 10 20 ADD 2 MUL odpowiada zapisowi (10+20)*2. Program powstał w styczniu 1996 roku.

 • RPN 0.9 11.06.2000 (program i kod źródłowy w języku AmigaE)
 • FREEWARE

DiskID

Program powstał w 2000 roku na podstawie informacji zawartych w książce ROM Kernel Reference Manual (RKRM). Umożliwia wykrycie stacji dysków podłączonych do komputera (i określenie ich typu) przez bezpośredni dostęp do rejestrów hardware komputera.

Programu nie testowałem zbyt dokładnie tak więc trudno mi powiedzieć czy w 100% działa poprawnie…
Nie ma obaw - nie zniszczy żadnych danych w komputerze.

 • DiskID 2.0 16.03.2000 (program i kod źródłowy w języku AmigaE)
 • FREEWARE

Powerd

Power daemon powstał we wrześniu 1999 roku jako monitor UPS. Możliwe jest monitorowanie wybranych linii portu szeregowego (DCD,DSR,CTS) oraz reagowanie na zmiany ich poziomu. Ponieważ nie miałem UPS'a program testowałem "na sucho" - przy pomocy modemu Zoltrix, który wyświetlał stany poszczególnych linii portu szeregowego…

Infra5

Program powstał w styczniu 1999 roku i umożliwiał sterowanie komputerem (programami) za pomocą pilota domowego sprzętu audio-video (działa tylko z pilotami wysyłającymi sygnały w standardzie PHILIPS-RC5).

Dekodowanie sygnału z pilota odbywa się w sposób programowy - do poprawnego działania niezbędny jest jedynie detektor promieniowania podczerwonego (np. SFH506/36) podłączony do wewnętrznego portu równoległego komputera (UNIT0). Sterowanie programami odbywa się przez port Arexx'a (dołączone przykładowe skrypty Piotra Jurkiewicza do sterowania programami HippoPlayer, SCDP i SongPlayer).

Koszt elektroniki - 4zł; koszt pilota TV pracującego w standardzie RC5 - 16zł; Radość ze zdalnego sterowania ulubioną aplikacją - bezcenna! :-)

 • Infra5 1.3 09.09.1999 (program i kod źródłowy w języku AmigaE)
 • Pilot (wersja ze sprzętowym dekoderem sygnałów PHILIPS-RC5)
 • FREEWARE
 • informacje o protokołach transmisji stosowanych przez różnych producentów sprzętu RTV
 • RexxEvent 1.21 © Leon Woestenberg; program umożliwia emulowanie z poziomu Arexx'a naciśnięcia przycisku klawiatury (tzw. zdarzenia inputevent)

Encyklopedia Seksu

Skrypty w języku Perl i Arexx umożliwiające konwersję elektronicznej encyklopedii seksu (nie pamiętam nazwy firmy) do postaci HTML. Całość powstała między lipcem i sierpniem 1999 roku. Sktypty umożliwiają automatyczną konwersję grafiki (zamiana plików BMP na JPEG) oraz konwersję opisów (zamiana RTF na HTML).

W sprawie sktyptów skontaktowałem się nawet z autorami encyklopedii by zachęcić ich do wyprodukowania wersji na Amigę… Ze względu na brak zainteresowania ze strony użytkowników Amigi projekt nie został ukończony i skrypty (prawdopodobnie) zawierają błędy.

Autorem skryptów w języku Arexx jest Piotr Jurkiewicz

flv_plugin

Komponent float-text-listview do AmigaE/EasyGUI umożliwiający rozmieszczenie tekstu tak by fragmenty, które nie mieszczą się w poziomie były przenoszone do następnej linii. Tekst może zawierać znaki formatujące takie jak SPACJA i LF (znak nowej linii).
Plugin w obecnej wersji nie obsługuje atrybutów tekstu (podkreśleń, pogrubień itp.).

 • flv_plugin 1.0 06.06.1999 (program i kod źródłowy w języku AmigaE)
 • FREEWARE

Meter

Program powstał we wrześniu 1997 roku i umożliwiał odczyt danych z mierników uniwersalnych wyposażonych w port szeregowych. Pierwotnie miał to być uniwersalny program komunikujący się przez port szeregowy z wykorzystaniem systemowych sterowników (np. serial.device). Po testach okazało się, że miernik (przynajmniej mój Metex) w momencie pomiaru jest zasilany z portu szeregowego komputera (linia DTR).

Niestety żaden z dostępnych sterowników portu szeregowego nie umożliwiał systemowego sterowania poszczególnymi liniami portu… Ostatecznie do komunikacji z miernikiem program wykorzystuje wbudowany w komputer port szeregowy (UNIT0).
Dużą zaletą programu jest fakt iż można nim sterować przez port Arexx'a.

 • Meter 1.3 22.05.1999 (program i kod źródłowy w języku AmigaE)
 • FREEWARE

Inst

Program powstał w maju 1999 roku i miał za zadanie ułatwić pobieranie z internetu nowych wersji moich programów. Zamiast uruchamiaę przeglądarkę WWW i szukać nowości na stronie domowej wystarczło uruchomić program z paroma opcjami :-)

Inst nie dorobił się GUI i tak na prawdę nigdy nie wyszedł z fazy (działającego) prototypu… To było moje kolejne (po ACDB) podejście do programowania internetu.

 • Inst 0.1 16.05.1999 (program i kod źródłowy w języku AmigaE)
 • FREEWARE

PnP

Plug and Play (i jego prekursor - modem) powstał w maju 1999 roku. Był próbą implementacji protokołu wykrywania urządzeń podłączonych do portu szeregowego komputera. Teoretycznie mogło to pozwolić na automatyczne konfigurowanie np. modemu…

Tyle teorii. W praktyce okazało się, że aby coś wykryć - komputer musi w określony sposób sterować poszczególnymi sygnałami portu szeregowego. Systemowy "serial.device" tego nie umożliwia więc siłą rzeczy program obsługuje tylko wewnętrzny port szeregowy (UNIT0) przez bezpośrednie manipulowanie rejestrami hardware.

Udało mi się nawet wykryć mój modem (Zoom) ale chyba nikt nie powtórzył tego sukcesu…

 • Modem 0.1 01.05.1999 (program i kod źródłowy w języku AmigaE)
 • Pnp 1.0 08.05.1999 (program i kod źródłowy w języku AmigaE)
 • FREEWARE

ACDB

Amiga CD dataBase powstał w grudniu 1998 roku i umożliwiał pobranie opisów płyt audio z internetowej bazy danych CDDB. To był pierwszy program tego typu na platformie Amiga i moja druga (po nuke95) próba programowania dostępu do internetu z poziomu języka AmigaE.

Pierwsze wersje programu działały na zasadzie: włóż płytę, pobierz z internetu opis, zmień płytę. Ponieważ dostęp do internetu w 1998 roku był nieco kosztowny - nowsze wersje umożliwiały "masowe" pobieranie opisów płyt. Najpierw (offline) program zapisywał informacje o płytach CD i dopiero po połączeniu z internetem pobierał opisy.
Opisy płyt są zapisywane w formacie SCDP.

 • ACDB 1.1 19.04.1999 (program i kod źródłowy w języku AmigaE)
 • FREEWARE

winFREEZ

Program spowalniający działanie komputerów pracujących w sieci. Działa w oparciu o ICMP/Redirect - więcej szczegółów na temat sposobu działania znajduje się w dokumentacji w archiwum.

RxDoIO

Biblioteka języka Arexx powstała w grudniu 1998 roku. Umożliwiała dostęp z poziomu tego języka do wbudowanego w komputer portu równoległego (via hardware). Na podstawie tej biblioteki powstały późniejsze programy Infra5 oraz Pilot.

 • RxDoIO 2.0 25.03.1999 (program i kod źródłowy w języku AmigaE)
 • FREEWARE

iconify_plugin

Komponent iconify_plugin do AmigaE/EasyGUI umożliwiający wyświetlanie w górnej belce okienka dodatkowego gadżetu służącego do automatycznej ikonifikacji (appicon) programu. Plugin nie obsługuje procedur użytkownika (actions) pakietu EasyGUI.

DCT

DiCTionary to program obsługujący internetowy słownik angielsko-polski pracujący w oparciu o relacyjną bazę danych mSQL. Program powstał w styczniu 1999 roku ale historia słownika jest nieco starsza…

W 1998 roku, mając do dyspozycji słownik angielsko-polski, postanowiłem stworzyć internetowy słownik z wykorzystaniem technologii relacyjnych baz danych (RDBMS). Jako serwer bazy danych wybrałem mSQL. W 1998 był to jedyny serwer bazy danych, który można było uruchomić na Amidze…

Następnym krokiem było utworzenie struktur danych, stworzenie skryptów w języku Lite (narzędzie z pakietu mSQL) umożliwijących konwersję i import danych, napisanie szablonu strony WWW i złożenie całość do kupy. Efekt można było podziwiać na sewerze Plukwa w latach 1998-2002.

DCT umożliwiał pominięcie interfejsu WWW i połączenie się bezpośrednio do bazy danych dzięki wykorzystaniu biblioteki msql.librany autorstwa Christophe Sollet.

ATC

Amiga TeleCards to program umożliwiający odczytywanie mapy pamięci elektronicznych kart telefonicznych. Powstał w 1997 roku gdy stałem się posiadaczem kilku kart francuskich i niemieckich (wtedy w Polsce były w użyciu wyłącznie automaty telefoniczne na pieniążki i na karty magnetyczne). Informacje niezbędne do napisania programu umieścił w internecie (w 1993r) Stephane BAUSSON sbausson@ensem.u-nancy.fr (artykuł "What you need to know about electronics telecards").

Program pozwala zidentyfikować państwo z którego pochodzi karta, wyświetlić stan jednostek czy mapę pamięci karty! Do poprawnego działania niezbędne jest wykonanie prostego interfejsu łączącego kartę telefoniczną z komputerem.

Q15

Program konwerujący liczby z formatu FLOAT na Q15 (format zapisu liczb ze znakiem z zakresu <-1,1> za pomocą 15-to bitowych liczb całkowitych). Format Q15 jest wykorzystywany przez układy DSP (konwerter napisałem w czasie gdy zajmowałem się tworzeniem programów dla DSP TMS320c50 i TMS320f240).

 • Q15 1.3 17.06.1998 (program i kod źródłowy w języku AmigaE)
 • FREEWARE

Nuke95

Program zawieszający komputery PC pracujące w sieci internet pod kontrolą "systemu operacyjnego" Windows95.

 • Nuke95 1.0 27.03.1998 (program i kod źródłowy w języku AmigaE)
 • FREEWARE

AKT3

Amiga Konwerter Tekstów (Amiga KonTekst) to program konwertujący pliki z polskimi znakami w różnych standardach. Historia AKT sięga 1993 roku i prób przenoszenia tekstów między Amigą i komputerem PC. Tok powstawania kolejnych wersji programu odpowiada z grubsza kolejności w jakiej poznawałem języki programowania:

 • Asembler MC68000 (1993r)
 • Język C (AzteC - 1994r)
 • Pascal (HSPascal - 1994r)
 • AmigaE (1996)

W najnowszej wersji, program posiada przyjazne (B)GUI, ma wbudowany port Arexx'a i obsługuje ponad 20 standardów kodowania znaków.

 • AKT3 0.805 11.05.1997 (program i kod źródłowy w języku AmigaE)
 • FREEWARE

veroxport.device

Poniważ powszechnie wiadomo, że port równoległy Amigi nie obsługuje protokołu dwukierunkowej wymiany danych (EPP,ECP), w listopadzie 1996 roku, na kanale #amiga (IRC) padła propozycja by to zmienić… Miała powstać "ulepszona" wersja sterownika parallel.device (czyli właśnie veroxport.device) a brakujące linie portu równoległego miały być "pożyczone" z portu JOY1 i sterowane za pomocą dodatkowej elektroniki. Elektroniką miał się zająć Verox, ja - oprogramowaniem.

veroxport.device nie został ukończony a jego ostatnia wersja (0.32 z 1996 roku) kompiluje się ale nie była testowana. Pisanie sterownika w czasach gdy literatura na temat Amigi była trudno dostępna było ciekawym doświadczeniem. Nie było wtedy jednego miejsca w którym mógłbym znaleźć potrzebne informacje więc cały czas przeszukiwałem zasoby Aminetu i kolekcje FreshFish…

Kod źródłowy jest dosyć dobrze udokumentowany więc może komuś się przyda.

Unpack

Programy obsługujące bibliotekę unpack.library (dołączona do archiwum). Umożliwiają m.in. hurtowe rozpakowywanie plików skompresowanych jednym z ponad 50 obsługiwanych formatów. Programy powstały w styczniu 1996 roku.

 • Unpack 2.0 11.07.1996 (program i kod źródłowy w języku AmigaE)
 • FREEWARE

Valid

Program powstał w 1996 roku w jednym celu - by skrócić męczarnie jakie przeżywa stacja dysków lub dysk twardy gdy podczas walidacji nosnika nastepuje jednocześnie dalszy odczyt danych. Po umieszczeniu w s:startup-sequence program wstrzyma start systemu na czas walidacji.

 • Valid 1.0 12.02.1996 (program i kod źródłowy w języku AmigaE)
 • FREEWARE

Disk Controller

Blitzkrieg

Prawdopodobnie najstarszy program, który popełniłem… Po lekturze czasopism typu C64 plus 4 oraz Kebab (mam jeszcze niektóre numery w swoim archiwum), w kwietniu 1992 roku postanowiłem napisać "coś dużego"…

W ciągu 15 dni stworzyłem program do przeglądania zawartości dyskietek (odczyt danych z poszczególnych sektorów DF0-DF3), który jednocześnie mógł służyć jako strażnik przed wirusami (typu bootblock, disk validator oraz kickmemtag).

Z tego co pamiętam - nawet procedurę obliczania sumy kontrolnej bootblock (dwa pierwsze sektory dysku) napisałem samodzielnie! Bez żadnej literatury! Po prostu metodą prób i błędów. Efekt okazał się całkiem sympatyczny. Program działa i spełnia swoje zadania do dzisiaj (KS3.1) - do kompilacji kodu źródłowego potrzebne są include z systemu KS1.3.

 • Blitzkrieg 1.0a 01.05.1992 (program i kod źródłowy w asemblerze)
 • FREEWARE
autorzy/narg/amiga/programy.txt · ostatnio zmienione: 2014/10/22 17:24 przez Piotr Gapiński
 
 
©2005-2010 by Pijoter · powered by DokuWiki · hosting by Yupo.pl