Wiosenna przygoda, ruiny i kurhany
Mor¬Īg-Markowo-Mi¬≥akowo-Stolno-Wapnik (100 km)
autor :: Maciej Giernatowski :: 2004-05-07 19:27:39 :: komentarze :: drukuj


Rzeka Pas³êka - przej¶cie na druga stronê
wszystkie zdjÍcia
Tak jak rok temu postanowili¬∂my wykorzysta√¶ ostatni moment przed tym, kiedy wiosenna przyroda zazdro¬∂nie ukryje za ¬∂cian¬Ī li¬∂ci wszelkie tajemnice lasu. P√≥¬ľniej b√™dzie ju¬Ņ trudno g¬≥√™biej zajrze√¶ w g√™stwin√™ i odszuka√¶ to, co nam si√™ uda¬≥o jeszcze bez wi√™kszego wysi¬≥ku.
Ruszyli¬∂my poci¬Īgiem do Mor¬Īga, sk¬Īd rowerami od razu wyjechali¬∂my szos¬Ī na Pas¬≥√™k by po kilku kilometrach odbi√¶ na p√≥¬≥noc do Markowa. Tam obejrzeli¬∂my ruiny pa¬≥acu i ca¬≥e historyczne za¬≥o¬Ņenie wsi nadanej w po¬≥owie XVI wieku rodzinie Dohn√≥w i b√™d¬Īcej w ich posiadaniu do roku 1945. Ostatnim razem jak tu byli¬∂my pa¬≥ac wygl¬Īda¬≥ troch√™ lepiej. Ironi¬Ī historii jest to, ¬Ņe pa¬≥ac zosta¬≥ opuszczony dopiero √¶wier√¶ wieku temu i od tej pory nieustannie ale i skuteczne popada¬≥ w ruin√™.
Pojechali¬∂my dalej szos¬Ī do wsi Stru¬Ņyna gdzie opu¬∂cili¬∂my szos√™, by wjecha√¶ na gruntow¬Ī drog√™ w kierunku wsi Warka¬≥ki i by zag¬≥√™bi√¶ si√™ w las. Tam odnale¬ľlismy dwa kurhany z przed oko¬≥o 2100 lat. Mniejszy doskonale zachowany i prawdopodobnie nigdy nie ruszany, na drugim wida√¶ ¬∂lady kopania prawdopodobnie jeszcze przez niemieckich archeolog√≥w z okresu z przed drugiej wojny ¬∂wiatowej.
Dotarli¬∂my do szosy Mi¬≥akowo – Pas¬≥√™k i pi√™knym d¬≥ugim zjazdem, z wiatrem w plecy bez wysi¬≥ku osi¬Īgaj¬Īc pr√™dko¬∂√¶ 35 km/h wpadli¬∂my do Mi¬≥akowa. St¬Īd kolejn¬Ī, pust¬Ī szos¬Ī udali¬∂my si√™ na p√≥¬≥noc w kierunku Ornety. Po prawej stronie rozci¬Īga¬≥a si√™ dolina Pas¬≥√™ki a my odbili¬∂my w kierunku rzeki - do wsi Stolno. To kolejna posiad¬≥o¬∂√¶ tym razem lepiej zachowana i obecnie restaurowana. W dworskim parku stoj¬Ī pot√™¬Ņne d√™by na dawnym cmentarzysku kurhanowym z epoki br¬Īzu. Mo¬Ņna tam zobaczy√¶ pi√™√¶ okaza¬≥ych kurhan√≥w, z kt√≥rych archeolodzy wydobyli popielnice ceramiczne kulisto i p¬≥askodenne.
Ruszamy na po¬≥udnie wzd¬≥u¬Ņ Pas¬≥√™ki.
Zgodnie z tytu¬≥em – ruiny i kurhany ju¬Ņ by¬≥y, przysz¬≥a pora na przygod√™, kt√≥r¬Ī okaza¬≥ si√™ zamiar pokonania rzeki...
Widzieli¬∂cie te urwiste zbocza doliny Pas¬≥√™ki w tamtych okolicach? Najpierw trzeba by¬≥o znale¬ľ√¶ odpowiednie drzewo le¬Ņ¬Īce w poprzek rzeki. Oczywi¬∂cie najlepiej by¬≥o to zrobi√¶ z g√≥ry z wysoko¬∂ci dwudziestu kilku metr√≥w. Na szcz√™¬∂cie rzadka jeszcze szata ro¬∂linna pozwala¬≥a na takie szukanie z g√≥ry, co i tak nie uchroni¬≥o nas od paru zej¬∂√¶ i podej¬∂√¶ z rowerami pod te niesamowicie strome ¬∂ciany. To doskona¬≥y teren na ob√≥z kondycyjny przed wypraw¬Ī wspinaczkow¬Ī (na poprawienie kondycji polecam noszenie roweru na plecach ;-).
Po drugiej stronie rzeki wybrali¬∂my najd¬≥u¬Ņsze i najostrzejsze podej¬∂cie by mokrzy od potu i wyko√Īczeni wysi¬≥kiem, wyj¬∂√¶ obok kurhanu pod wsi¬Ī Wapnik (kt√≥ra to wie¬∂ ma swoj¬Ī stron√™ internetow¬Ī http://wapnik.republika.pl/).
Kurhan ten okre¬∂lony zosta¬≥ jako miejsce poch√≥wku wodza pruskiego plemiona Pogezan√≥w – Autume jednego ze znamienitych przeciwnik√≥w Zakonu Krzy¬Ņackiego podczas powstania w 1260 roku.
Z Wapnika przez Konradowo, ¬¶wiatki, Jankowo, R√≥¬Ņynk√™, Bukwa¬≥d doje¬Ņd¬Ņamy do Barkwedy gdzie jeszcze ogl¬Īdamy doskonale widoczne o tej porze roku wa¬≥y grodziska. W miejscu tym jest stary cmentarz, przy kt√≥rym stoi znany D¬Īb Napoleona.
St¬Īd pozosta¬≥o ju¬Ņ niedaleko do powrotu do domu.
Po o¶miu godzinach i 100 km w³óczêgi wrócili¶my do Olsztyna.

Autor:  Maciej Giernatowski
komentarze :: 0
wie∂ci
trasy rowerowe
rower i okolice
agroturystyka
pogoda
forum
ciekawe linki
wyszukiwarka

miejsca
galerie zdjÍś
Olsztyn :: ulice

o nas
kontakt
wspů≥praca
nasi sponsorzy
statystyki
firefoxZapraszamy do oddania g≥osu w poniŅszej ankiecie... Tym razem pytanie brzmi:
W jakis spos√≥b najcz√™¬∂ciej rozpoczynasz dalsz¬Ī tras√™?
trasê? nie ruszam siê z domu
wsiadam na rower i jadê
rower zabieram do poci¬Īgu i jad√™
jak siê uda to upycham rower do pks
rower +samochód to jest to
szukam wypo¬Ņyczalni rower√≥w po dotarciu na miejsce
pokaŅ wyniki

2019-06-16, 167 dzieŮ roku, imieniny Aliny, Anety, Benona, Justyny, Ludgarda, Marleny
2001-2003 copyright © www.rowery.olsztyn.pl
serwis uruchomiony na serwerze firmy Yupo.pl