Pa┬│ace rodu zu Dohna II
Mor┬▒g-Dobrocin-Mi┬│akowo-Ponary-Olsztyn (120 km)
autor :: Piotr Jurkiewicz :: 2001-08-05 13:51:49 :: komentarze :: drukuj


Napoleo├▒skie armaty z wojny francusko-pruskiej (1870 rok) - Mor┬▒g
wszystkie zdjŕcia
Mor┬▒g (Mohrungen)
Miasto swoje pocz±tki datuje na rok 1327, gdy otrzyma³o lokacjê od mistrza zakonu krzy¿ackiego. Pó¼niej miasto by³o lennem Polski, nale¿a³o do Prus Ksi±¿êcych i Wschodnich, a po II wojnie do Polski.
Z Mor┬▒ga pochodzi┬│ Abracham Calovius - wybitny teolog uniwersytetu w Winterberdze i poeta Jan Gottlieb Willamovius. Jednak najs┬│awniejszy mor┬▒┬┐anin to Johann Gottfried Herder - jeden z najwi├¬kszych niemieckich filozof├│w, pisarzy, teoretyk├│w literatury i sztuki, teolog├│w lutera├▒skich doby O┬Âwiecenia. Urodzi┬│ si├¬ 25 sierpnia 1744 r. w Mor┬▒gu i tutaj mieszka┬│ do 18. roku ┬┐ycia. Dzisiaj w rodzinnym mie┬Âcie J.G. Herder ma pomnik, tablic├¬ pami┬▒tkow┬▒, ulic├¬ oraz sta┬│┬▒ ekspozycj├¬ w muzeum swego imienia. Na przestrzeni wiek├│w miasto go┬Âci┬│o wiele znanych postaci. W 1410 r. w Mor┬▒gu przebywa┬│ W┬│adys┬│aw Jagie┬│┬│o, mor┬▒skim zamku zmar┬│ w 1470 r. Wielki Mistrz Krzy┬┐acki Henryk Reuss von Plauen. W trakcie wojny polsko-szwedzkiej w 1626 r. przebywa┬│ w nim kilkakrotnie elektor Jerzy Wilhelm. W pa┬│acu Dohn├│w go┬Âci┬│ p├│┬╝niejszy kr├│l pruski Fryderyk II. Kiedy w 1807 r. Mor┬▒g zaj├¬┬│y wojska Napoleona, stacjonowa┬│ tu marsza┬│ek Bernadotte, p├│┬╝niejszy Jan Karol XIV - kr├│l Szwecji i Norwegii. Prawdopodobnie w Mor┬▒gu przebywa┬│ te┬┐ genera┬│ Jan Henryk D┬▒browski.
Z najstarsza budowlr Mor┬▒ga, zamku krzy┬┐ackiego do dzisiaj zachowa┬│o si├¬ skrzyd┬│o bramne, piwnice i fragment mur├│w obwodowych. Wed┬│ug miejscowej tradycji, mor┬▒ski ko┬Âci├│┬│ farny mia┬│ powsta├Ž na pocz┬▒tku XIV w. By┬│a to pocz┬▒tkowo jednonawowa budowla, do kt├│rej p├│┬╝niej dobudowano kolejne elementy: prezbiterium, nawy boczne, wie┬┐├¬, kryszta┬│owe sklepienia nad nawami. Interesuj┬▒ce jest wyposa┬┐enie ko┬Âcio┬│a - od XV-wiecznych malowide┬│ ┬Âciennych w prezbiterium, poprzez ogromny krucyfiks z ko├▒ca XIV w. Do cennego wyposa┬┐enia zaliczy├Ž trzeba barokowe, rze┬╝bione o┬│tarze, babtysterium oraz cudne XVIII-wieczne organy. W latach 1993-95 przeprowadzono prace renowacyjno-konserwatorskie prospektu organowego.
XV-wieczny ratusz, usytuowany na rynku w samym centrum miasta, zachowa┬│ sw├│j gotycki charakter - mimo licznych po┬┐ar├│w i przer├│bek. Charakterystyczne s┬▒ dwie armaty odlane w Liege, pochodz┬▒ce z czas├│w wojny francusko-pruskiej w 1870 r.
W zachodniej cz├¬┬Âci miasta, w naro┬┐niku mur├│w miejskich, Dohnowie zbudowali w XVI w. swoj┬▒ siedzib├¬, zwan┬▒ zameczkiem. W XVIII w. zosta┬│ on mocno rozbudowany do formy dwuskrzyd┬│owego, barokowego pa┬│acu. Dzisiaj mie┬Âci si├¬ tu muzeum, kt├│re prezentuje zbiory ilustruj┬▒ce histori├¬ i kultur├¬ regionu, zw┬│aszcza sztuk├¬ dworsk┬▒ okresu nowo┬┐ytnego.
Mo┬┐na tu obejrze├Ž bogat┬▒ ekspozycj├¬ malarstwa holenderskiego z prze┬│omu XVII i XVIII w., portrety szlachty pruskiej, sale urz┬▒dzone w r├│┬┐nych stylach (od baroku po secesj├¬), liczne epitafia i portrety pastor├│w. Z Mor┬▒ga do Dobrocina mo┬┐na dosta├Ž si├¬ g┬│├│wn┬▒ drog┬▒ co├Ž ze wzgl├¬du na du┬┐y ruch nie jest trasa dobra dla rower├│w.

Dobrocin (Gross Bestendorf)
Dobrocin za┬│o┬┐ony zosta┬│ w roku 1265, a pierwszy pa┬│ac zosta┬│ zbudowany przez r├│d von Wilmsdorf w roku 1530. Na przestrzeni dziej├│w dobra zmienia┬│y swoich w┬│a┬Âcicieli, a pa┬│ac by┬│ rozbudowywany, istniej┬▒cy obecnie pa┬│ac pochodzi z po┬│owy XIXw.
Z Dobrocina przez Kiekuty i Chojnik jad├¬ do Kalinka. Odwiedzam tu barokowy ko┬Âci├│┬│ek, a na skraju wsi znajduj├¬ obelisk po┬Âwi├¬cony prawdopodobnie mieszka├▒com wsi poleg┬│ym w I wojnie ┬Âwiatowej.
Po bezskutecznych próbach znalezienia krótszej drogi do Markowa jadê przez Z³otn±.

Markowo (Reichertswalde)
Mam nadziej├¬ zobaczy├Ž tu pozosta┬│o┬Âci po jednej z najwspanialszych siedzib rodu Dohn├│w, datowanej na roku 1560. Ju┬┐ budynki gospodarcze wygl┬▒daj┬▒ niczym dworek, dalej widoczna jest wie┬┐a i rozleg┬│y park. Sam pa┬│ac jest w op┬│akanym stanie. Niestety nie ma mo┬┐liwo┬Âci dok┬│adniejszego zwiedzenia terenu poniewa┬┐ pa┬│ac znalaz┬│ nowego w┬│a┬Âciciela, kt├│ry miejmy nadziej├¬ przywr├│ci mu dawn┬▒ ┬Âwietno┬Â├Ž.
Przez Stró¿ynê pob³±dziwszy trochê w dzikich i piêknych okolicach Gliglñ dotar³em do Mi³akowa

Mi┬│akowo (Liebstadt)
Miasto nad rzek┬▒ Mi┬│ak├│wk┬▒. Prawa miejskie uzyska┬│o w 1323r. Krzy┬┐acy wybudowali tu zamek i mury obronne z dwiema bramami. Wielokrotnie niszczone w wojnach i po┬┐arach. W 1807 na miejscowej plebanii kwaterowa┬│ Napoleon. Zabytki: Ko┬Âci├│┬│ ┬Âw. El┬┐biety i ┬Âw. Wojciecha, gotycki z XIVw., ko┬Âci├│┬│ neogotycki z XIXw.. Fragmenty mur├│w obronnych i baszt oraz domy z XVIII i XIXw. Ciekawostk┬▒ jest pomnik jelenia w centrum miasta.
W pobli┬┐u miasta le┬┐y jezioro Mildzie, a o kilka kilometr├│w na po┬│udnie ko┬│o wsi Mys┬│aki le┬┐y jezioro Wuksniki – pi├¬kne, bardzo czyste, g┬│ebokie na ok. 90m.
Tutaj: PKS, poczta, banki, apteka, restauracja.

Warka┬│y
Wie┬Â, gm. Mi┬│akowo. Za┬│o┬┐ona w 1398r. prawdopodobnie wtedy powsta┬│ tu niewielki maj┬▒tek rycerski. Na prze┬│omie XIX i XXw. wybudowano dw├│r w stylu neogotyckim z interesuj┬▒c┬▒ dwuwie┬┐ow┬▒ fasad┬▒ . Aktualnie budynek jest remontowany.

Niebrzydowo (Gross Hermenau)
Wie┬Â. Na skraju znajduje si├¬ obelisk upami├¬tniaj┬▒cy mieszka├▒c├│w wsi poleg┬│ych w I wojnie ┬Âwiatowej.

Ponary (Ponarien)
Wie┬ nad jez. Narie wzmiankowana w dokumentach z 1334r. Obecnie istniej┬▒cy zesp├│┬│ pa┬│acowo-parkowy rodu Groeben z XVIIIw. wybudowano na fundamentach wcze┬Âniejszego dworu. W pobli┬┐u znajduj┬▒ si├¬ zabudowania gospodarskie, z kt├│rych szczeg├│ln┬▒ uwag├¬ zwraca ku┬╝nia z 1861r. Cz├¬┬Â├Ž wyposa┬┐enia i galeria portret├│w z pa┬│acu znajduje si├¬ w muzeum w Olsztynie. Pa┬│ac wygl┬▒da na rzadko odwiedzany – w bramie zagnie┬╝dzi┬│y si├¬ ptaszki.

Boguchwa┬│y
Wie┬ 12km od Mi┬│akowa, za┬│o┬┐ona w 1320r. Warto zobaczy├Ž barokowy ko┬Âci├│┬│ z XVIIIw. przebudowany w 1877 i 1907r.
Tutaj: poczta, PKS

Kalisty
Wie┬ nad Pas┬│├¬k┬▒, ciekawa kapliczka przy drodze w kierunku Skolit

Skolity
Wie┬ za┬│o┬┐ona w 1384r. Ko┬Âci├│┬│ ┬Âw. Barbary z 1620r. wybudowany przez ewangelik├│w obecnie katolicki, polichromie na stropie wykona┬│ w latach 1753-63 Ferdynand Guillerps z Dobrego Miasta.

£omy
Wie┬ nad jeziorem ┬úomy. Zabytkowe kapliczki z XVIII, XIX i pocz┬▒tk├│w XXw. W pobli┬┐u znajduje si├¬ rezerwat „Kamienna G├│ra” utworzony w celu zachowania stanowiska buczyny pomorskiej. Najbardziej polecam odwiedzenie tego miejsca jesieni┬▒ gdy wszystko przykryte jest grub┬▒ warstw┬▒ czerwonych bukowych li┬Âci.

Jonkowo (Jonkendorf)
Wie┬ datowana na 1354r. zniszczona ca┬│kowicie w wojnie trzynastoletniej, osadnictwo na tych terenach nadzorowa┬│ Miko┬│aj Kopernik. Ko┬Âci├│┬│ gotycki ┬Âw. Jana Chrzciciela z XIVw. , wielokrotnie przebudowywany uzyska┬│ ciekaw┬▒ niepowtarzaln┬▒ form├¬, szczeg├│ln┬▒ uwag├¬ zwraca malowany sufit. Wyposa┬┐enie wn├¬trza i o┬│tarze z XVII-XVIIIw. Ponadto we wsi znajduje si├¬ kilka zabytkowych kapliczek i drewnianych cha┬│up.
Tutaj: poczta, PKP, PKS, apteka, restauracja.

Autor:  Piotr Jurkiewicz
komentarze :: 6
wieÂci
trasy rowerowe
rower i okolice
agroturystyka
pogoda
forum
ciekawe linki
wyszukiwarka

miejsca
galerie zdjŕŠ
Olsztyn :: ulice

o nas
kontakt
wspˇ│praca
nasi sponsorzy
statystyki
firefoxZapraszamy do oddania g│osu w poni┐szej ankiecie... Tym razem pytanie brzmi:
W jakis spos├│b najcz├¬┬Âciej rozpoczynasz dalsz┬▒ tras├¬?
trasê? nie ruszam siê z domu
wsiadam na rower i jadê
rower zabieram do poci±gu i jadê
jak siê uda to upycham rower do pks
rower +samoch├│d to jest to
szukam wypo┬┐yczalni rower├│w po dotarciu na miejsce
poka┐ wyniki

2020-06-05, 157 dzie˝ roku, imieniny Bonifacego, Dobromira, Walerii, Waltera
2001-2003 copyright © www.rowery.olsztyn.pl
serwis uruchomiony na serwerze firmy Yupo.pl