Olsztyńska Strona Rowerowa
http://www.rowery.olsztyn.pl/?r=32

Grodziska Staropruskie nad Pisą
Olsztyn-Barczewko-Dywity (45 km)
Piotr Gapiński <piotr dot gapinski at wp dot pl> :: 2001-11-17 17:32:21

Z dowolnego przewodnika po Mazurach można dowiedzieć się, iż jeszcze przed schrystianizowaniem wiele pogańskich, pruskich plemion budowało na tych terenach swoje siedziby. Najczęściej osiedlali się na wzniesieniach nad jeziorami lub na wyspach skąd najczęściej roztacza się piękny widok na okolicę (oczywiście o wyborze takich miejsc decydowały przede wszystkim walory obronne a nie estetyczne :-).
Właściwie to właśnie dlatego tak trudno znaleźć dzisiaj takie miejsca (grodziska). Pięknych wzniesień (stromych, z widokami na okolicę) nie brakuje - w zasadzie wszystko jest więc podejrzane :-)
Według mapy, w okolicach Barczewka (a dokładniej Biedowa) w zakolu Pisy znajdują się dwa grodziska wczesnośredniowieczne. Trudno powiedzieć czego się spodziewaliśmy błądząc po lesie i szukając pamiątek z przeszłości(TM). Okoliczności przyrody były naprawdę piękne - "znaleźliśmy" dwa wzgórza o mało naturalnych szczytach, rozdzielone malowniczą doliną. Strome stoki, piękny widok na okolicę - dobre miejsce na grodzisko jak i każde inne...

Barczewko (Alt Wartenburg)
Zobacz w opisie trasy Zybork - Wartembork

Dywity (Diwitten)
Wieś leżąca w odległości ok. 6 km na północ od Olsztyna, w pobliżu rzeki Wadąg.
Wzmiankowana już w 1354r., lokację otrzymała w 1366r. Zniszczona podczas wojen polsko-krzyżackich. W 1772 roku wieś zamieszkiwała tylko ludność polska (głównie za sprawą migracji z Mazowsza) a do połowy XIXw. kazania w kościołach wygłaszano tylko w języku polskim.
W 1863r. w Dywitach zatrzymał się Wojciech Kętrzyński, konwojując transport broni dla powstania styczniowego.
W roku 1882 założono bibliotekę Towarzystwa Czytelni Ludowych, w latach 1922-1939 działało tutaj koło Związku Polaków w Niemczech. Kościół wybudowano w XVw., obecnie istniejący wzniesiono w latach 1893-1897 zachowując przyziemie gotyckiej wieży. Konsekracji dokonał biskup Adam Namszanowski.
W Dywitach urodził się Franciszek Kwas (1871-1948), pisarz ludowy, zbieracz folkloru i działacz warmiński.
Tutaj: PKS, ośrodek zdrowia, poczta, restauracje, sieć sklepów i usług.

Redykajny
Rezerwat torfowiskowy (pow. 10,38ha) objęty ochroną już w 1907r. Można spotkać w nim bór sosnowy, olszowy, łąkę turzycowo-mszystą i skupiska wysokich turzyc.
Na obrzeżu rezerwatu, w pobliżu jezior Podkówka i Tyrsko (Żbik) powstało osiedle Redykajny. W 1991r. papież Jan Paweł II poświęcił nowy gmach Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej \"Hosianum\" (najstarsze Seminarium w Polsce, założone w 1565r.).

powrót