Olsztyńska Strona Rowerowa
http://www.rowery.olsztyn.pl/forum/?g=84

Pluty,Okopek
Teresa <strzelny at wp dot pl> :: 2007-07-10 13:56:55

Wiitam i cieszę się ogromnie,że kogoś jeszcze te strony interesują.Po II wojnie św w podziemiach koscioła w Plutach znajdowały się zabalsamowane zwłoki rodziny z dzieckiem-opowiadała mi babcia,repatriantka szukająca lokum dla siebie.Droga z Plut na Okopek zawsze była trudna,wdzierał się w nia miejscami strumyk,jednak jeździłam z tata dom młyna w pobliżu Plut/może to Łoźnik?/Właśnie tak jak pan pisze przed Okopkiem była niewielka osada i zabudowania PGR.Szkoda,że nie ma już ich.Na Okopku
były stare niskie,na kamiennej podbudowie domy z cegły.Z dębowieckich kolonii tuż za Okopkiem ciągnie się wąwóz z niewielką rzeczką,dalej okala las na północ od Plut i Łoźnika dochodzac do Śnibowa -Zdroju,który obecnie wcielono do Dębowca.Na Śnibowie w latach sześcdziesiątych prowadzono badania archeologiczne.Jest to zaznaczone w opisach i mapach G.Leydinga.Oznaczono tam kurhan ze starszej imłodszej epoki brązu oraz grodzisko lub stanowisko obronne z okresu wczesnego średniowiecza.Stoi tam wieża trian.
powrót